kỹ nghệ Long Short      ---> vào nhóm ngay 

nghệ thuật Long Short trong
- Binance
- Forex
- Chứng khoán phái sinh
- Hàng hóa 
Cùng #onggiadautu
Liên hệ ngay để vào nhóm và ZALO 

vào nhóm ngay

ông già chuyên đánh đấm các kiểu về đầu tư - người trục lợi - người đầu cơ - người phát hiện xu thế và trục lợi nó ... hỗ trợ team

ông già đầu tư

- CEO, founder

Cùng đánh Long Short trong nhóm

Lịch sử 

Bao gồm ê kíp báo lệnh 
phân tích 
phiên dịch 
thông báo 

ê kip báo lệnh

- Team leader

vào nhóm ngay

vào nhóm ngay

Hiểu về AI

Sàn sẽ quét lệnh theo AI để loại bỏ chúng ta 

DCA là bí kíp

việc ra đòn ở vị thế tiếp theo là quan trọng nhất trong margin future cùng #onggiadautu

stop out cháy tài khoản 

Hiểu sâu vì sao cháy tài khoản

Giá thanh lý 

Hiểu sâu giá thanh lý giá cháy bằng cách sử dụng đòn bẩy chuẩn

vị thế long - short

chiến dịch long - short 
theo vốn hóa - theo cặp 
không theo tuyệt đối phân tích kỹ thuật 
vì phân tích kỹ thuật là trò lừa - là định hướng của nhà cái ...

Long ví dụ :
@All short XRP Cross 20x 1/30 tk target 5-50%
@All Long Ada cross x25 1:25 TK target 5-40%


long

lênh long

lệnh long short là một cách hiểu rõ ăn ở vị thế uptrend và down trend 

nó rất quan trong - kỳ downtrend 

ví dụ hiểu rõ :
@All Long Ada cross x25 1:25 TK target 5-40%
@All short XRP Cross 20x 1/30 tk target 5-50%

short

lệnh short

Một số trạng thái tài khoản nghỉ ngơi trong đầu tư và hiệu suất nghỉ ngơi chỉ rõ sóng...

đứng ngoài

đứng ngoài thị trường 

vào nhóm ngay

nếu kèo ok 
bạn theo nó và kiếm tiền cho mình
nó hơi bị động nhưng nếu bạn thích nó 
sẽ chinh phục

trader

khóa học khá cao tiền nhưng sử dụng được nhiều trường phái 
nếu bạn thích kèo / có luôn nhóm 
nếu bạn thích chủ động hãy đi học

trader

cách quan trọng là hiểu được đạo đầu tư
các yếu tố phân tích kỹ thuật 
giao dịch chuyên nghiệp cần học nó 
tham gia vào cộng đồng #onggiadautu

trader
khóa học margin / hoặc vào nhóm margin future?

lời khuyên

vào nhóm ngay

vào nhóm ngay

ông già chuyên đánh đấm các kiểu về đầu tư - người trục lợi - người đầu cơ - người phát hiện xu thế và trục lợi nó ... hỗ trợ team

ông già đầu tư

- CEO, founder

đội ngũ phát triển

team

Bao gồm ê kíp báo lệnh 
phân tích 
phiên dịch 
thông báo 

ê kip báo lệnh

- Team leader

vào nhóm ngay

các nhóm

margin long short với GOLD / BITCOIN / TRADECOIN
nhóm đánh gold 
Đánh vàng FOREX cùng #onggiadautu

Đánh vàng
1. Bạn đăng ký ở sàn www.ztrade.vn rồi vào giao dịch cùng ông già và cách đánh scalping
2. Zalo cùng #onggiadautu ngay 

nhóm đánh tradecoin binance 
vào nhóm margin future --> Đây

Theo dõi các lệnh long short
hoặc khóa học 
ví dụ báo lệnh:
@All short XRP Cross 20x 1/30 tk target 5-50% / @All Long Ada cross x25 1:25 TK target 5-40%


vào nhóm ngay